Eli Zuborová

Autorka je študentkou magisterského stupňa Teórie a kritiky divadlelného umenia na bratislavskej VŠMU. 

Správy

Obrázok používateľa Milo Juráni

Autorka je študentkou prvého ročníka magisterského stupňa Teórie a kritiky divadelného umenia na VŠMU v Bratislave.