Nadýchnite sa, lebo už nebude príležitosť

Každý partnerský vzťah v sebe nosí obavu z budúcnosti, nevypovedané otázky o jeho pevnosti, o tom, či partneri budú schopní prekonať rôzne problémy. V tom je zakorenená jeho krehkosť aj relatívnosť. Ale ak sa tie obavy začnú týkať ekologických problémov ľudstva a sveta ako otepľovanie, výrub lesov, nárast odpadu a problém triedenia, to už partnerský vzťah nadobúda charakter globálneho a aj katastrofa môže byť o to väčšia.

Nescudzoložíš, láska je aj tak cukor [Dotyky a Spojenia]

Keď mi spolužiak, ktorého tu budem volať Stano, ešte na strednej škole odporúčal Tolstého zbierku Kreutzerova sonáta, robil tak so slovami: "Toto si prečítaj a nikdy nebudeš chcieť mať vzťah." Prečítal som. Nemá teraz význam komentovať, ako (a či) sa po tom zmenil môj názor na vlastníctvo vzťahu.

Subscribe to RSS - vzťahy