Na tejto stredoeurópskej pustatine...

Na pozadí vidíme hnedý vír blata a špiny, obraz chaosu a rozkladu, pod ktorým sa skrýva tajomstvo: dar duchovnej hodnoty, nové písmo. No aj to má iba krátku trvácnosť  a mizne pod ľahkými pohybmi neznámej ruky. Na pôsobivej vizualite je založená aj postava Rastica (Robert Roth). Aj tu platí, že najsilnejšie vyznieva nástup postavy na scénu a jej krivka sa mení, nie je stúpajúca, klesajúca, ani konštantná. Rothovi sa už neraz podarilo charizmou svojho zjavu modelovať dôležité obrysy postavy od prvých krokov na javisku.

V Nedbalke dbajú na domáce umenie

Galéria Nedbalka
Viac

Ten, kto ešte nenavštívil relatívne mladú galériu Nedbalka (kde inde ako na Nedbalovej ulici), mal by to rýchlo zmeniť. Oproti starším súrodencom má kopec mladíckej energie, a preto v tomto výbornom priestore nájdete vždy niečo nové. Niekedy sa vám až rozum zastaví, aké skvosty od počiatku 20. storočia po súčasnosť ukrýva slovenské výtvarné umenie.

Subscribe to RSS - Slovensko