Bienále animácie Bratislava

Bratislava
Viac

Puf a Muf, Pat a Mat, O psíčkovi a mačičke, Čin Čin a iné filmy na Bienále animácie Bratislava 2014 uvidíte iba v archívnych sekciách. Čo ale určite chcete vidieť sú filmy v súťažných a nesúťažných kategóriách. Prečo? Pretože sú to rozprávky, milé deti. Teda väčšina z nich. Premietať sa bude v týchto kinách: kino Lumière, Dom kultúry Dúbravka, Dom kultúry Zrkadlový háj, kino Mladosť a vo Filmovom klube 35mm FTF VŠMU.

Subscribe to RSS - pre deti