Pľúca, foto Martin Civáň

Nadýchnite sa, lebo už nebude príležitosť

Každý partnerský vzťah v sebe nosí obavu z budúcnosti, nevypovedané otázky o jeho pevnosti, o tom, či partneri budú schopní prekonať rôzne problémy. V tom je zakorenená jeho krehkosť aj relatívnosť. Ale ak sa tie obavy začnú týkať ekologických problémov ľudstva a sveta ako otepľovanie, výrub lesov, nárast odpadu a problém triedenia, to už partnerský vzťah nadobúda charakter globálneho a aj katastrofa môže byť o to väčšia.

Subscribe to RSS - katastrofa