Vyhnání Gerty Schnirch, zdroj: HaDivadlo

Keď sa význam slov zrkadlí v divadelnom obraze

Už pri vchode do sály vás prekvapí mobilizačná vyhláška a vojnová mapa Európy. A keď následne vojdete do hľadiska pochopíte, že tu sa neudeje bežný divadelný príbeh. Avšak historicky bežný bohužiaľ áno.

Subscribe to RSS - 2. svetová vojna