Kontakt

MLOKi - logo

MLOKi je internetový časopis o kultúre, ktorý vydáva Kultúrny spolok MLOKi. Projekt vznikol v roku 2011 z 
iniciatívy mladých kritikov divadelného umenia, ktorým nestačí výsostne odborný prístup divadelnej obce, no odmietajú prispôsobovať svoje názory jednoduchosti populárnych kultúrnych periodík.

Kultúrny spolok MLOKi:

 • Predsedníčka: Zuzana Poliščák Šnircová
 • Podpredsedníčka: Lucia Lejková
 • Tajomník: Martin Bujna
 • Členovia: Zuzana Andrejcová Ferusová, Martin Bujna, Katarína Cvečková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková, Martina Mašlárová, Jakub Molnár, Matej Moško, Zuzana Poliščák Šnircová, Lucia Šmatláková
 • Sídlo: Ľudovíta Fullu 3094/14, 841 05 Bratislava – Karlova Ves
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 42259479
 • Kontakt: mloki@mloki.sk

Internetový časopis MLOKi (www.mloki.sk)

 • Šéfredaktorka: Katarína Cvečková
 • Redakcia: Zuzana Andrejcová Ferusová, Miloslav Juráni, Lucia Lejková, Martina Mašlárová, Jakub Molnár, Matej Moško, Zuzana Poliščák Šnircová, Lucia Šmatláková
 • Jazyková redakcia: Zuzana Andrejcová Ferusová, Martina Mašlárová, Anna Zajacová
 • Kontakt: redakcia@mloki.sk
 • Vydavateľ: Kultúrny spolok MLOKi, Bratislava
 • Periodicita: internetový magazín s priebežným pridávaním článkov
 • ISSN 1339-­8113

V prípade záujmu o mediálnu spoluprácu, či inzerciu nás kontaktuje na mloki@mloki.sk. Ak chcete prispievať svojimi názormi na umenie a kultúru, píšte na redakcia@mloki.sk

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.