Kontakt

MLOKi - logo

MLOKi - mladí o kultúre inak je internetový časopis o kultúre, ktorý vydáva Kultúrny spolok MLOKi. Projekt vznikol z 
iniciatívy mladých kritikov divadelného umenia, ktorým nestačí výsostne odborný prístup divadelnej obce, no odmietajú prispôsobovať svoje názory jednoduchosti populárnych kultúrnych periodík. MLOKi - mladí o kultúre inak je strednou cestou, po ktorej sme sa vybrali napriek tomu, že udržať sa na nej znamená sledovať svoju rovnováhu.

Kultúrny spolok MLOKi:

 • Predsedníčka: Zuzana Poliščák Šnircová
 • Tajomník: Martin Bujna
 • Členovia: Zuzana Poliščák Šnircová, Katarína Cvečková, Zuzana Andrejcová Ferusová, Martina Mašlárová, Lucia Lejková, Miloslav Juráni, Martin Bujna, Matej Moško
 • Sídlo: Ľudovíta Fullu 3094/14, 841 05 Bratislava – Karlova Ves
 • IČO: 42259479
 • Kontakt: mloki@mloki.sk

MLOKi - mladí o kultúre inak (www.mloki.sk)

 • Šéfredaktorka: Lucia Lejková
 • Redakcia: Katarína Cvečková, Zuzana Poliščák Šnircová, Zuzana Andrejcová Ferusová, Martina Mašlárová, Miloslav Juráni, Matej Moško
 • Jazyková redakcia: Zuzana Andrejcová Ferusová, Anna Zajacová
 • Kontakt: redakcia@mloki.sk
 • Vydavateľ: Kultúrny spolok MLOKi, Bratislava
 • Periodicita: internetový magazín s priebežným pridávaním článkov
 • ISSN 1339-­8113

V prípade záujmu o mediálnu spoluprácu, či inzerciu nás kontaktuje na mloki@mloki.sk. Ak chcete prispievať svojimi názormi na umenie a kultúru, píšte na redakcia@mloki.sk

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.