najnovšie články

Zmes kvalitnej interpretácie aj nabubrenej účelovosti

Aj napriek postupnému a potupnému prehliadaniu ekonomických potrieb sa najstaršiemu európskemu festivalu ochotníckeho divadla Scénická žatva darí odolávať nešvárom dotačných tabuliek. 97. ročník možno nepreukázal výraznejší pokrok v oblasti kompozície mizanscén, režijného uchopenia, či dynamiky obrazov. Hlavným objektom môjho záujmu sa však stal text (či prípadne jeho absencia) a jeho dramaturgická interpretácia. Tá by v mnohých prípadoch popri profesionálnych kolegoch nielenže obstála, ale niekedy by aj prevýšila ich kvality.  čítaj viac...

Jakub Molnár | pridané 15.9.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: festival, Divadelní Flora

Divadelní Flora vol. 1 - Nové impulzy z Nemecka i objavovanie kórejského súčasného tanca

9 Tage Wach

V poradí už 23. ročník olomouckého festivalu Divadelní Flora spektakulárne otvorila nemecká inscenácia 9 dní hore (9 Tage wach) divadla Staatsschauspiel Dresden v réžii Sebastiana Klinka.

Lucia Galdíková | pridané 1.8.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: Kiosk 2019

Kiosk 2019, deň posledný - plánovaná opera a nenaplnený folklór

Je posledný deň a mnohí sa po oficiálnom párty-ukončení tohto ročníka (historicky prvom v Novej synagóge a nie tradične na Stanici!) už len ťarbavo kníšu v miernom vetríku nedeľňajšieho dopoludnia. Erika Fischer-Lichte by to nazvala liminálnym zážitkom.

Jakub Molnár | pridané 29.7.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: Kiosk 2019

Kiosk 2019, deň tretí – Peklo a raj

V kontexte programu celého festivalu tematizovala väčšina inscenácií/performancií skôr pôvodne plánovanú tému zasvätenia a vzdelávania. Niekedy si človek tak musel prejsť rôznymi asociáciami, aby našiel spojitosti a súvislosti s vyhorením.

Diana Pavlačková | pridané 28.7.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: Kiosk 2019

Kiosk 2019, deň druhý – s humorom nevyhoríme

Performance Study with Beáta Freriks (foto: Natália Zajačiková)

Tvorcom pripravovaného Performance Study with... sa podarilo nakaziť publikum svojou bezprostrednosťou a chytľavým smiechom, ako keby sa riadili dôvtipnou vetou z performancie Pamäť betónu Silvie Svitekovej zaradenej do výberu diel študentov z odboru Tanečné divadlo a performancia na VŠMU s názvom New Faces: „It doesn't matter what you create if you have no fun.“ 

Lucia Galdíková | pridané 27.7.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: Kiosk 2019

Kiosk 2019, deň prvý - Zápalné metafory vs. konkrétnosť

The Touch of the Open (foto: Natália Zajačiková)

S alibi procesuálnosti The Touch of the Open kontrastuje konkrétnosť úvodného predstavenia festivalu, re-enactmentu Yuri Korca s názvom Habibi 2196 - 18. Na faktografickú konkrétnosť narážame aj v storytellingu Šesť príbehov o vzniku a zániku od Petra Gondu. Zodpovednosť, súčasnosť, zodpovednosť voči súčasnosti, výpovedná hodnota prevyšuje abstrakciu a svojou exaktnosťou ju znovu-vytvára.

Simona Baková | pridané 26.7.2019 | trvalý odkaz | Komentáre
Reportáž: Dotyky a spojenia, slovenské divadlo

Dotyky a spojenia no. 3.

V jednej z ankiet vo festivalovom denníku sa objavil názor, že existuje divadlo pre dospelých a pre deti, no nie pre tých, ktorí stoja niekde v strede. Osobne vnímam divadlo pre -násťročných ako jednu z najnáročnejších kategórií. Snaha tvorcov väčšinou stroskotá na prílišnej potrebe priblížiť sa ich jazyku a vtesnať do príbehu silné morálne poučenie. Vo veku, kedy sme práve citliví na akýkoľvek nátlak, sa toto úsilie stretáva s neprijatím alebo aj s výsmechom.

Diana Pavlačková | pridané 24.7.2019 | trvalý odkaz | Komentáre