Variácie lásky

Bábkové divadlo na rázcestí

Dramatizácia dvoch literárnych diel v jednej inscenácii: Božena Slančíková-Timrava Za koho ísť?, Elena Maróthy-Šoltésová Moje deti. Inscenácia pokračuje v banskobystrickom hľadaní obrazov a osudov žien a skúma rôzne ženské roly, ktoré sú im "dané", bez ohľadu na storočie, v ktorom žijú. (text www.bdnr.sk)

Tvorivý tím
0
Vaše hodnotenie: Žiadne